top of page

On-line repozitár pre Váš výskum

Hľadáte miesto, kde môžete uploadovať svoje dáta, pred-registrovať Váš výskum, spolupracovať s inými a omnoho viac?

OSF.jpg

Open science framework

"OSF is a free, open platform to support your research and enable collaboration."

Asistent pre prácu s literatúrou

Hľadáte šikovný nástroj, ktorý Vám pomôže s citovaním a organizáciou Vašich výskumov a je zadarmo?

Zotero

"Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share research."

Zotero.jpg
christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg

Štatistické programy

Hľadáte náhradu SPSS alebo len chcete vyskúšať niečo nové?

Jamovi.jpg
JASP.jpg
R project.jpg
R studio.jpg

R studio

"Take control of your R and Python code"

The R Project

"An integrated suite of software facilities for data manipulation, calculation and graphical display"

JASP

"A Fresh Way to Do Statistics"

JAMOVI

"Free and open statistical software to bridge the gap between researcher and statistician"

jordon-conner-tIr-PWgSYB4-unsplash.jpg

Power analysis

Hľadáte nástroj, ktorý Vám pomôže odhadnúť potrebnú veľkosť výskumného súboru?

Web power (On-line power analýza pre mnohé klasické metódy analýzy dát od Korelácie a T-testu, cez Regresiu a Analýzu rozptylu, až po SEM)

Web-power návod

Pokročilejšia power analýza pre Analýzu rozptilu (ANOVA)

Bayes Factor Design Analysis

Power Analysis for Parameter Estimation in Structural Equation Modeling

Power analýza pre mediačné modely

Ďalšie šikovné nástroje...

Randomizér

Potrebujete pred-randomizovať Vašich účastníkov do experimentálnej a kontrolnej podmienky?

The Experimental Design Assistant

Potrebujete pomôcť s plánovaním Vášho experimentu?

PsyToolkit

Nástroj na tvorbu a administráciu nie len kognitívno-psychologických experimentov.

Korekcie pre viacnásobné porovnania

Potrebujete narýchlo vypočítať korekcie pre viac-násobné porovnania?

david-pisnoy-46juD4zY1XA-unsplash.jpg
Business Supplies Design

Štatistické pomôcky...

Formulár výberu vhodnej štatistickej metódy.

Stratili ste sa pri plánovaní analýzy? StatKat Vám môže pomôcť odpovedaním na pár otázok.

Tabuľka výberu vhodnej štatistickej metódy.

Stratili ste sa pri plánovani analýzy? StatKat Vám môže pomôcť prostredníctvom prehľadnej tabuľky rôznych testov.

Porovnanie metód

Chcete si pripomenúť niektorý štatistický postup alebo porovnať viaceré postupy?

Veľkosť efektu

Potrebujete porovnať veľkosť efektu (effect size) naprieč rôznymi ukazovateľmi? Pozrite si nasledujúcu tabuľku.

StatCheck

Chcete si skontrolovať štatistiku vo Vašom rukopise a identifikovať napr. chyby pri prepise? Pokiaľ ide o klasickú štatistiku, vyskúšajte StatCheck.

AVE a CR kalkulátor

Potrebujete rýchlo vypočítať AVE a CR v rámci SEM?

Pomôcky týkajúce sa časopisov a publikovania...

APA 7

Hľadáte APA template pre písanie článkov/študentských prác alebo sa chcete uistiť ohľadom nejakého aspektu APA 7 formátu?

Časopisy ponúkajúce RR

Hľadáte časopis, ktorý ponúka RR? Pozrite si zoznam.

Jane (Journal/Autor name estimator)

Potrebujete pomôcť s hľadaním vhodného časopisu pre Váš článok na základe obsahu alebo ste editor a hľadáte v hodných recenzentov?

Sherpa Romeo

Chcete si overiť, či daný časopis podporuje/povoľuje jednu z foriem zdieľania rukopisu autorom

WOS

Chcete si overiť, či je daný časopis indexovaný v WOS a Current Contents?

Scimagojr

Chcete si overiť kvalitu daného časopisu (ukazovatele ako Hindex, Quartile a podobne)?

Zoznam predátorskych časopisov

Chcete sa vyhnúť (pravdepodobne) predátorským časopisom? Skontrolujte si ich zoznam a to, či na ňom nefiguruje časopis o ktorý ste mali záujem.

Autorship determination checklist

Potrebujete pomôcť s určením spoluautorstva? Skúste Authorship Determination checklist.

sigmund-SQkDTnerAGk-unsplash.jpg
bottom of page