ali-yilmaz-b35lwtXiGgs-unsplash.jpg

Odhad veľkosti výskumného súboru  (časť 1)

31.05.2022

Prvý diel workshopu sa zameriaval na teoretické východiská odhadu veľkosti výskumného súboru.