top of page
  • Pavol

Rekonštrukcia stránky - Reštart sekcie členov a prihlasovania

V dôsledku registrácie väčšieho počtu internetových botov a ich spamujúcej aktivity sme boli v rámci prihlasovania sa na stránku nútení resetovať zoznam existujúcich členov stránky (members v sekcii Log in) a začať túto sekciu s pokročilejšími bezpečnostnými prvkami odznova. Neváhajte sa preto prosím zaregistrovať ešte raz. Onedlho znova naštartujeme diskusnú skupinu a fórum, ako aj ďalšie nové funkcie.


Tešíme sa na vás, tentokrát už bez spamujúcich botov :).34 views2 comments

2 commentaires


Nik Seo
Nik Seo
14 mai

Shisham Digital: Your Ultimate Destination for Performance Marketing Success

Welcome to Shisham Digital, the premier platform for harnessing the power of affiliate marketing and performance-based advertising. Whether you're a seasoned affiliate marketer or just starting out, our comprehensive network connects you with top-tier affiliate programs and affiliate networks to maximize your earnings potential. Dive into a wealth of opportunities, from niche-specific partnerships to global brands, all carefully curated to ensure your success. Shisham Digital unlock the tools, resources, and support you need to thrive in the dynamic world of affiliate marketing.

read more - https://www.shishamdigital.com/


J'aime

I am Bruce Wayne. Working as a Head Of Business Development in Shisham Digital. Our comprehensive network is designed to seamlessly connect you with top-tier affiliate programs and affiliate networks, providing you with unparalleled opportunities to maximize your earnings.

Read More: https://www.shishamdigital.com/

J'aime
bottom of page