top of page

Rekonštrukcia stránky - Reštart sekcie členov a prihlasovania

V dôsledku registrácie väčšieho počtu internetových botov a ich spamujúcej aktivity sme boli v rámci prihlasovania sa na stránku nútení resetovať zoznam existujúcich členov stránky (members v sekcii Log in) a začať túto sekciu s pokročilejšími bezpečnostnými prvkami odznova. Neváhajte sa preto prosím zaregistrovať ešte raz. Onedlho znova naštartujeme diskusnú skupinu a fórum, ako aj ďalšie nové funkcie.


Tešíme sa na vás, tentokrát už bez spamujúcich botov :).18 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page