ali-yilmaz-b35lwtXiGgs-unsplash.jpg

Odhad veľkosti výskumného súboru 1 (časť 1 - 31.05.2022)

31.05.2022

Prvý diel workshopu sa zameriaval na teoretické východiská odhadu veľkosti výskumného súboru.